ad
ad

How to buy items?

1, How to buy:

To save the time of both. Please follow all step below:

 • Step 1: Choose the product you need to buy and the price of them in my list here. 
 • Step 2: Send payment to my wallet(below) and take a screenshot that transaction.
 • Step 3: Send me an email and write: I sent payment to buy “name of the items you want to buy.” Also please attach the screenshot that transaction. My email: lecanhjing@gmail.com
 • Step 4: Done. Wait for my respond. I will reply you with email in a few hours.

1, Hướng dẫn mua hàng:

Để tiết kiệm thời gian của cả 2, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

 • Bước 1: Chọn các sản phẩm cần mua ở list product. Mình đã viết chi tiết sp và giá cả bên cạnh rồi đó.
 • Bước 2: Thanh toán qua tài khoản của mình(mục 2 ở dưới) + Chụp ảnh màn hình đã gửi tiền thành công. Nên send qua Bank Việt Nam(Vietcombank tốt nhất).
 • Bước 3: Gửi mình 1 email với nội dung: Đã thanh toán mua “tên loại item bạn muốn mua”. Và đính kèm mail ảnh chụp giao dịch giúp mình. Email mình: lecanhjing@gmail.com
 • Bước 4: Done. Mình sẽ check email và gửi item cho bạn trong vòng vài giờ.

2, My wallet:

 • Skrill.com:      lecanhjing@gmail.com 
 • Bitcoin:       19ia2K9AovwfZnH2ruhQ5H2pSp1FfiX4sC
 • Payoneer:      lecanhjing@gmail.com 
 • Webmoney– WMZ-wmtransfer.com:      Z190575723462
 • Paypal: If you want to send payment with Paypal. You have to bear the fee of Paypal(maybe around 2-3$). If you agree with that, contact me:    lecanhjing@gmail.com

 

2, Tài khoản thanh toán

 • Ngân hàng – Vietcombank: Bạn gửi tiền từ bank nào cũng được. Tài khoản của mình:
+ Số tài khoản Vietcombank:      0351000950013
+ Tên: Lê Văn Cảnh
+ Chi nhánh:  Bắc Ninh

+ Nội dung chuyển khoản: chỉ ghi tên bạn, không ghi gì khác.


 • Nếu bạn khác Ngân hàng: Chuyển tiền nhanh qua số thẻ Vietcombank của mình(chuyển tiền liên ngân hàng), mình sẽ nhận được tiền luôn, ngay cả khi vào buổi tối hoặc ngày nghỉ.
+ Hướng dẫn: http://prntscr.com/cizjmj (tương tự với bank khác)
+ Số thẻ Vietcombank của mình:     9704366810940770017 
+ Tên: Lê Văn Cảnh
+ Chi nhánh:  Bắc Ninh
+ Nội dung chuyển khoản: chỉ ghi tên bạn, không ghi gì khác.