ad
ad
ad

How do I send money with Xoom.com and Paypal Step by Step with Images?

How do I send money with Xoom.com Step by Step with Images

With Xoom’s, You can send money quickly and easily to family and friends to 63 different countries. You have to follow instruction below, I can’t receive money via direct Paypal email. (bạn hãy làm theo hướng dẫn bên dưới, mình không nhận tiền qua email Paypal trực tiếp được).

1, What is Xoom(Paypal) and how does it work

Homepage:  https://www.xoom.com/0-What is Xoom(Paypal) and how does it work

Giới thiệu chi tiết Tiếng Việt

Chào mọi người, ad muốn giới thiệu với các bạn 1 dịch vụ chuyển và nhận tiền mang tên Xoom, đây là 1 dịch vụ con của Paypal.

Cái hay của nó là nó có thể gửi, nhận tiền trên khắp thế giới mà người nhận không cần có tài khoản Paypal, thậm chí không cần có tài khoản bank cũng được, nhận tiền mặt tại nhà or nhận với Bank trong vài giây.

Còn người gửi thì có nhiều lựa chọn, sử dụng tài khoản Paypal để gửi, thẻ visa,… Như các bạn thấy, dịch vụ này đặc biệt tiện lợi cho người nhận.

Lưu ý: Hiện tại khách hàng có thể liên kết tài khoản PayPal của họ với Xoom để tiến hành gửi tiền nhưng xin lưu ý rằng Xoom không chấp nhận thanh toán với số dư của PayPal mà chỉ có thể thanh toán nếu như trong tài khoản PayPal có lưu thẻ ngân hàng được phát hành tại Hoa Kỳ (Xoom chỉ chấp nhận thanh toán bằng các tài khoản ngân hàng phát hành tại Hoa Kỳ): http://prntscr.com/g57npt

Bên dưới là bài hướng dẫn chi tiết kèm hình ảnh gửi tiền từ 1 khách hàng của mình người nước ngoài cho mình ở Việt Nam qua bank, vừa mới nhận tiền tối hôm qua, nhận trong vài giây:

2, How do I send money with Xoom(Paypal and Credit Card)

This is my private information([email protected]) to receive money from you

  • Go to homepage:  https://www.xoom.com/, Let’s create an free account then Choose: “Quick Send” or “Send to Someone New“:

 

  • My country is Vietnam:

 

  • How much would you like to send: It depend on the price on my list. Let’s write in send amount with USD and receiving amount is VND. I want to receive money with VND(vietnam dong), Not USD.

How do I send money with Xoom.com Step by Step with Images

 

  • Next step: select: “Bank Deposit“:

 

  • Bank Name: select: “VCB – Vietcombank“:

How do I send money with Xoom.com Step by Step with Images

 

  • My bank account number is:   0351000950013 

How do I send money with Xoom.com Step by Step with Images

 

  • Recipient Information: You have to write exact information below(image):

First name: CANH ;  Middle:  VAN  ;  Last name:   LE ;   Address:  Gia Binh  ;

City and Province:  Bac Ninh   ; My email:   [email protected] ;  My phone:   1677510188

How do I send money with Xoom.com Step by Step with Images

 

  • Payment: you can use your Paypal account or your credit card, visa,… here. Then click continue to Review then Done.

How do I send money with Xoom.com Step by Step with Images

 

  • And Done: 

 

  • I will receive your money in a few second. You should send me an email and write: I sent payment to buy “name of the items you need to buy.” Also please attach the screenshot that transaction. My email: [email protected]   ; I will get a notification after you send me an email. I will check the payment then send you the account via Email Right Away.

Thank you for your support by using my service. Have a nice day!

You can read full list item in my shop here:   http://sharefreeall.com/get-a-premium-lifetime-account-at-lynda-com-download-any-courses/