ad
ad

Hướng dẫn tải ứng dụng và sửa các lỗi trên Mac OS X

Sửa lỗi is damaged and can't be open. You should move it to trash trên Mac OS X

 • Cách 1: System Preferences -> Security & Privacy -> General -> Allow applications downloaded from Anywhere.
 • Mac 10.12- Sierra:  Các bạn nào đang dùng hệ điều hành Mac OS 10.12 Sierra và đang không cài được các apps của hãng thứ 3 thì có thể fix lỗi theo hướng dẫn phía dưới nhé.

1. Trước tiên các bạn bật Spotlight lên và search Terminal

2. Các bạn copy dòng lệnh sau đây và Terminal và Enter

“sudo spctl –-master-disable”

3. Sau đó bạn nhập mật khẩu máy của mình vào và Enter

4. Tiếp đó bạn kiểm tra xem dòng lệnh đã được thực thi chưa bằng cách nhập dòng lệnh này vào.

“spctl –-status”

5. Nếu có thị giống trên hình là Assessments Disabled thì đã thành công.
6. Bây giờ bạn vào kiểm tra lại trong Security & Privacy.

———————————————————-
Ngược lại nếu bạn không muốn hiển thị mục Anywhere này bạn chỉ cần copy lại dòng lệnh này và nhập vào trong Terminal

“sudo spctl –-master-enable”

Sau đấy kiểm tra lại dòng lệnh đã thực thi chưa như ở trên. Nếu nhận được dòng hiển thị như dưới đây là bạn đã thực hiện xong.

“spctl –-status
assessments enabled”

Chúc các bạn thành công!

How to fix Core KG & Patcher not working on macOS Sierra 10.12

Sửa lỗi Can't be opened because it is from an unidentified developer trên Mac OS X

 • System Preferences -> Security & Privacy -> General -> Allow applications downloaded from Anywhere.
 • Mac 10.12- Sierra:  Các bạn nào đang dùng hệ điều hành Mac OS 10.12 Sierra và đang không cài được các apps của hãng thứ 3 thì có thể fix lỗi theo hướng dẫn phía dưới nhé.1. Trước tiên các bạn bật Spotlight lên và search Terminal2. Các bạn copy dòng lệnh sau đây và Terminal và Enter

  “sudo spctl –-master-disable”

  3. Sau đó bạn nhập mật khẩu máy của mình vào và Enter

  4. Tiếp đó bạn kiểm tra xem dòng lệnh đã được thực thi chưa bằng cách nhập dòng lệnh này vào.

  “spctl –-status”

  5. Nếu có thị giống trên hình là Assessments Disabled thì đã thành công.
  6. Bây giờ bạn vào kiểm tra lại trong Security & Privacy.

  ———————————————————-
  Ngược lại nếu bạn không muốn hiển thị mục Anywhere này bạn chỉ cần copy lại dòng lệnh này và nhập vào trong Terminal

  “sudo spctl –-master-enable”

  Sau đấy kiểm tra lại dòng lệnh đã thực thi chưa như ở trên. Nếu nhận được dòng hiển thị như dưới đây là bạn đã thực hiện xong.

  “spctl –-status
  assessments enabled”

  Chúc các bạn thành công!

Sửa lỗi This patch seems to be corrupted please make sure you get your patchers trên Mac OS X

 • Cách 2:

The following link will give you a 10.9.4 version of the Codesign file that was replaced in 10.9.5.

Download this file, and make the following changes to your system.

1) Go to the /usr/bin/ folder (you’ll need to make sure Show Hidden items is activated in Finder’s View menu (if you don’t have that option, look up online how to turn on hidden files, or install XtraFinder). Or just use the Go menu in Finder, then Go to folder,and past in /usr/bin/

2) Locate the file called codesign

3) Rename it to codesign.1094  (just tack .1094 on the end of the file name)

You will need to enter you system password (the one you use to log into your computer with). You will need to do this at various stages in this process, so just go ahead a enter it each time.

4) Drag or copy/paste the downloaded codesign file into the /usr/bin/ folder.

The end result will look something like this: (ignore the codesign.je file—that was me testing another solution to this issue)

How to Fix This patch seems to be corrupted please make sure you get your patchers on Mac OSX Yosemite

You should now be able to open your troublesome apps and patchers.

Security Warning

For the average Apple user, I don’t recommend leaving this 10.9.4 codesign file in place. Use it for what you need to get done, and then rename it to something like codesign.1094 and then take the 1095 off the original file you named codesign.1095 at the beginning of this process. Basically, put things back to how they were. There’s no problem leaving a copy of the codesign.1094 file in that /bin folder, in case you need it again.

Of course, if you feel comfortable foregoing Apple’s pre-cautious code-signing changes, then leave the 10.9.4 file there if that suits you better. I see no reason to though.

UPDATE: Translating a page I found in German, I gather the “patchers” referred to by the above-mentioned error message are “Special K” software patchers (to get around registration requirements, etc.). I can’t tell if there are legal “patchers” but since the OS X generated error message refers to “patchers” I can only assume there must be.

Các file sau khi tải về có dạng: .001, .002, .003 ...

 • Bạn phải nối các file thành 1 file với ứng dụng: Split&Concat

Sửa lỗi: "Fix Installation Failed"

Hướng dẫn sửa lỗi "Image not recognized" khi mở file dmg sau khi download

 • Cách 1:  Tải lại file hoặc ngay sau khi mở file, nó đang opening thì bạn ấn skip (bỏ qua) để nó mở file luôn.
 • Cách 2: Bạn phải bỏ chọn “Use our download manager and get recommended downloads” trước khi download.

Lỗi Corrupted hoặc Damage khi mở hoặc giải nén file dmg

– Ngay sau khi bạn click đúp vào file dmg thì bạn bấm vào chữ Skip để nó mount file dmg ra nhé, sẽ không lỗi.

– Xem thêm cách xử lí của các bạn ở đây: CLICK HERE

Sửa lỗi: "... is trying to install a new helper tool. Type your password to allow this"

– Cách 1: Lỗi do bạn kiểu gõ bàn phím là telex, chuyển sang key U.S là ok.

– Hoặc Xem cách xử lí của các bạn ở đây: CLICK HERE

Sau khi reset password Macbook, keychan đòi mật khẩu liên tục - Cách khắc phục

– Xem hướng dẫn của các bạn thành viên ở đây: CLICK HERE

Lỗi App needs your permission to make change .. khi mở và chạy ứng dụng

– Xem hướng dẫn của các bạn thành viên ở đây: CLICK HERE

Sửa lỗi trên AutoCad 2015

Các file sau khi tải về có dạng: .zip , .001, .002, .003 ...

 • Bạn phải nối các file thành 1 file bằng cách: để tất cả các file vào chung 1 thư mục sau đó click đúp vào file .zip, nó sẽ tự nối và giải nén các file thành 1 file duy nhất.